Droits d'auteur

Ce site est patronné par Comité de distribution de la Bible en Jula, BP 224, Ferkessedougou, Côte d'Ivoire.

Ka kunnafoni sɔrɔ nin ngɛjuruso ko ra aw ci bla an ma yan moussa_diakite@sil.org

Ni yɛlɛmani wɛrɛ tɛ, nin yɔrɔw bɛɛ tigi ye Comité de distribution de la Bible en Jula

Partager